Sök English (United States)  Norsk, Bokmål (Norge) Svenska (Sverige)  Dansk (Danmark)
den 12 juli 2024..:: Hjem::..Registrera  Logga in
 Användarvillkor


AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi

Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi.

Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi och Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi webbportal,bekräftar och garanterar Ni Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi att ni inte kommer att använda Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi eller forstöra andra användares besök/arbete med Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi WEBBPLATS.

KONTAKT : admin@stjerneporten.com

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi webbplats är: Copyright 2006-2015 Stjerneporten och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Stjerneporten - Møteplassen for alle som er interessert i astronomi Copyright 2006-2015 Stjerneporten


  
Copyright 2006-2015 Stjerneporten   Användarvilkor  Personliga uppgifter